Individuale
 
 
Individuale
 
 
 
Individuale
 
3 tavoli 3 tavoli   3 tavoli
Tavolo   1 Tavolo   2   Tavolo   3
N S BOARDS E O   N S BOARDS E O N S BOARDS E O
11 22 33 11 22 33 11 22 33
mani mani mani mani mani mani mani mani mani
12 1 1 1,2 1,2,3 6 2 8 3 5 9,10 13,14,15 9 11 5 4 8 15,16 22,23,24 7 10
12 2 2 3,4 4,5,6 7 3 9 4 6 11,12 16,17,18 10 1 6 5 9 17,18 25,26,27 8 11
12 3 3 5,6 7,8,9 8 4 10 5 7 13,14 19,20,21 11 2 7 6 10 19,20 28,29,30 9 1
12 4 4 7,8 10,11,12 9 5 11 6 8 15,16 22,23,24 1 3 8 7 11 21,22 31,32,33 10 2
12 5 5 9,10 13,14,15 10 6 1 7 9 17,18 25,26,27 2 4 9 8 1 1,2 1,2,3 11 3
12 6 6 11,12 16,17,18 11 7 2 8 10 19,20 28,29,30 3 5 10 9 2 3,4 4,5,6 1 4
12 7 7 13,14 19,20,21 1 8 3 9 11 21,22 31,32,33 4 6 11 10 3 5,6 7,8.9 2 5
12 8 8 15,16 22,23,24 2 9 4 10 1 1,2 1,2,3 5 7 1 11 4 7,8 10,11,12 3 6
12 9 9 17,18 25,26,27 3 10 5 11 2 3,4 4,5,6 6 8 2 1 5 9,10 13,14,15 4 7
12 10 10 19,20 28,29,30 4 11 6 1 3 5,6 7,8,9 7 9 3 2 6 11,12 16,17,18 5 8
12 11 11 21,22 31,32,33 5 1 7 2 4 7,8 10,11,12 8 10 4 3 7 13,14 19,20,21 6 9
Nord rimane in Nord Nord va al tav. 3 in Est Nord si trasferisce in Sud
Sud va al tav. 2 in Ovest Sud va al tav. 1 in Ovest Sud va al tav. 2 in Sud
Est va al tav. 3 in Nord Est si trasferisce in Nord Est va al tav. 1 in Est
Ovest si trasferisce in Sud Ovest va al tav. 3 in Ovest Ovest va al tav. 2 in Est